Послуги
 
Законодавство
 
Юридична консультація
 
Контакти
 
Статті
 
АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ юридична фірма Харків
МАЙНОВІ СПРАВИ
 
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
 
 
Сімейні справи
 
КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ
ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ Трудові справи ДТП
     
     
 
РОЗДIЛИ  
 
  Послуги
 
  Законодавство
 
  Юридична консультація
 
  Контакти
 
  Статті
 
(093) 617-03-95
НОВИНИ  
     
  Податкові спори ЮК м. Харків  
  03.05.2008  
     
  Готуємося до звільнення?  
  04.03.2008  
     
  Як поступати при ДТП?  
  04.03.2008  
     
  Скупий платить двічі  
  04.03.2008  
     

 

Головна » Статті
Реєстрація інвестицій  

Реєстрація інвестицій Харків

В Україні правовий режим іноземних інвестицій та форм їх здійснення визначається окремими положеннями Законо в України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", інших актів законодавства, які комплексно врегулювали цю сферу суспільних відносин, послідовно змінюючи один одного.

ify; "> І саме часті зміни законодавства про іноземні інвестиції, а також положень податкового та іншого законодавства, яке регламентує діяльність суб'єктів підприємництва, ускладнило його застосування, що стало причиною звернення іноземних інвесторів і підприємствятий з іноземними інвестиціями в податкові, митні органи, а в разі незадоволення їх клопотань - з позовами про застосування до них на підставі наданих державою гарантій спеціального законодавства, в тому числі податкового та митного, яке діяло на момент реєстрації таностранних інвестицій.

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої виходить прибуток або досягається соціальний эффект.


Інвестиційна діяльність здійснюється, крім усього іншого, на основі іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та державами.

Основнимим правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою силу на весь термін діїцих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлюються умови, які погіршують становище суб'єктів або програнічівают їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.


В комплекс послуг по створенню, реєстрації та подальшого супроводу будь-яких видів пайових інвестиційних фондів входить:

2. інвестиційних фондів нерухомості в місті Харьков.
3. Консультування та сприяння у підготовці документів для реєстрації Правил пайових інвестиційних фондів в Україні.
4. Сприяння у підготовці та консультативний супровід Правил пайових інвестиційних фондів, аж до їх реєстрації в Україні.
& nbsp; 5. Консультування та сприяння у підготовці документів для отримання Керуючою компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами.
6. В інтересах клієнтів успішне взаєморозуміннядію з державними регулюючими органами з питань методології розміщення майна пайових інвестиційних фондів.
7. Консультування по складу і структурі портфелів пайових інвестиційних фондів допустимості різних операцій в процесі обслуговування пайових інвестиційних фондов.
8. Розробка та надання керуючим компаніям пайових інвестиційних фондів будь-яких форм і схем, максимально сприяють досягненню технологічної та економічної ефективності діяльності.
9. Пошук та трактування різних положень нормативної бази російськогозаконодавства з питань пайових інвестиційних фондів.
10. Депозитарне і спецдепозітарное обслуговування ПІФів і надання послуг з ведення реєстру паїв.


 
Готуємося до звільнення?
04.03.2008
Як поступати при ДТП?
04.03.2008
Скупий платить двічі
04.03.2008
 
 
ПОСИЛАННЯ  
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист в судах
 
  Захист прав споживачів
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
ПАРТНЕРЫ
 
@ 2009-2021 юридичні послуги: urkon.info