Послуги
 
Законодавство
 
Юридична консультація
 
Контакти
 
Статті
 
АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ юридична фірма Харків
МАЙНОВІ СПРАВИ
 
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
 
 
Сімейні справи
 
КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ
ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ Трудові справи ДТП
     
     
 
РОЗДIЛИ  
 
  Послуги
 
  Законодавство
 
  Юридична консультація
 
  Контакти
 
  Статті
 
(093) 617-03-95
НОВИНИ  
     
  Податкові спори ЮК м. Харків  
  03.05.2008  
     
  Готуємося до звільнення?  
  04.03.2008  
     
  Як поступати при ДТП?  
  04.03.2008  
     
  Скупий платить двічі  
  04.03.2008  
     

 

Головна » Статті
Ліцензування, сертифікація  

Ліцензування, сертифікація Харків


Ліцензування в Харків - один з основних способів контролю державою різнихних видів підприємницької діяльності. Ліцензія являє собою спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності, жорстко регламентує вимоги та умови, що висуваються державою до даного виду діяльності. Наявність такого дозволу дає право юридичній або фізіческому особі здійснювати відповідний вид діяльності. Порушення вимог та умов, зазначених у ліцензії, так само як і діяльність, що підлягає ліцензуванню, здійснюється без ліцензії або після її відкликання, чреваті настанням адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Документи, необхідні для отримання ліцензії:

- Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію підприємства;
- Нотаріально завірена копія статуту;
- Нотаріально завірена копія свідоцтва з ДПІ про присвоєння коду ІПН;
- Нотаріально завірена копія довідки Держкомстату про присвоєння кодів;
- Розшифровка кодів;
- Банківські реквізити підприємства;
- Відомості про кваліфікаційний склад підприємстваия.

Для оформлення ліцензії в Харкові на освітню діяльність здобувач ліцензії повинен надати:

- Нотаріально завірені копії установчих документів, документів про регістраціі і постановці на податковий облік, і про облік в єдиному державному реєстрі Росстату.

- Виписку з рішення навчального (педагогічного) ради про можливості організації підготовки за основним і додатковим освітнім програмам професійного пробразованія, заявленим до ліцензування (для освітніх установ професійної освіти).

- Відомості про реєстрацію за фактичного адресою, копія рішення про створення, затвердженого в установленому порядку положення (для філій освітніх учрежденій).

- Відомості про будинках, приміщеннях, які використовуються для організації та ведення освітнього процесу (договір оренди, свідоцтво про реєстрацію права).

- Нотаріальні копії висновків органів державноїної санітарно-епідеміологічної служби та державної протипожежної служби, про відповідність заявлених будинків і приміщень установленим для ведення освітнього процесу вимогам.

- Відомості про структуру здобувача ліцензії, укомплектованості штатов, передбачуваної чисельності слухачів.

- Найменування освітніх програм, нормативний термін освоєння, кількість учнів у групі (очно, очно-заочна, заочно, екстернат).

- Навчальні плани за програмами профессіональной підготовки з зазначенням цілей навчання, категорії слухачів, тривалості навчання, режиму занять.

- Відомості про укомплектованості штатів, про педагогічних працівників.

- Відомості про обеспеченности освітнього процесу навчальною літературою.

В залежності від виду типу освіти ліцензування освітньої діяльності здійснюють Міністерство освіти РФ, державні органи управління освітою суб'єктів РФ, органимісцевого самоврядування, наділені у відповідності із законодавством відповідними повноваженнями.

Рішення ліцензійного органу про видачу ліцензії приймається у термін 60 днів на підставі висновку експертної комісії. Експертна комісія створюється з метою статутовленія відповідності умов здійснення освітнього процесу, що пропонуються здобувачем ліцензії вимогам в частині будівельних норм і правил, санітарних і гігієнічних норм. Охорони здоров'я учнів і працівників здобувача ліцензії, обладнання навчальних приміщень, оснащеності навчальногопроцесу, освітнього цензу педагогічних працівників та укомплектованості штатів.

Ліцензія видається не менш ніж на три роки. За заявою ліцензіата вона може бути видана на менший термін.

; Ліцензування освіти досить складний процес, який вимагає виконання певних вимог до освітнього закладу, вивчення величезної кількості нормативних документів.


Сертифікація в Харкові

Сертифікати видаються акредитованими організаціями строком на 1 рік і 3 роки.

Сертифікація включає в себе: - Видачу протоколу випробувань (видає акредитована лабораторія)
- Укладання виїзної комісії
- Видача сертифікату відповідності (видається організацією, акредитованої Держстандартом Росії)
- Висновок СЕС (звичайно при зертіфікаціі продуктів харчування)
- Сертифікати на упаковку (для продуктів харчування)


 
Готуємося до звільнення?
04.03.2008
Скупий платить двічі
04.03.2008
Податкові спори ЮК м. Харків
03.05.2008
 
 
ПОСИЛАННЯ  
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист в судах
 
  Захист прав споживачів
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
ПАРТНЕРЫ
 
@ 2009-2021 юридичні послуги: urkon.info